KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

// \\
NAJČEŠĆA PITANJA

PRONAĐITE ODGOVOR NA SVOJE PITANJE

 • Gdje mogu pronaći godišnju potrošnju struje?

  Na Vašim računima (polugodišnjim ili godišnjim) od Vašeg opskrbljivača ili na njihovim aplikacijama.

 • Koliku snagu solarne elektrane mogu postaviti u svom kućanstvu?

  Možete instalirati do 90% snage svog priključka ako je Vaš priključak trofazni, a ako je monofazni onda je maksimalna snaga solarne elektrane 3,68 kW.

 • Kako znam kolika je snaga mog priključka?

  Pronađite elektroenergetsku suglasnost na kojoj to piše ili nazovite HEP ODS i uz šifru obračunskog mjesta (OMM) zamolite da Vam kažu kolika je snaga Vašeg priključka.

 • Trebam li sklopiti nove ugovore „s kime i kada“?

  Da, s HEP ODS-om kod dobivanja suglasnosti o mogućnosti priključka potrošača s vlastitom proizvodnjom i s Vašim opskrbljivačem (čije račune za struju dobivate – Elektra, Hepi, Eon, …). HEP ODS-u plaćate dodatnih 349 € za dvotarifno brojilo i Ugovor Vam vrijedi 2 godine

 • Za koliko mogu smanjiti račune za električnu energiju?

  Račune za električnu energiju možete smanjiti od 85% do 95% .

 • Koliko je godina potrebno za povrat investicije u solarnu elektranu?

  Povrat investicije procjenjuje se izradom projektne dokumentacije i obično je od 5 – 9 godina.

 • Koliki je životni vijek solarnih panela?

  Sada je poznato da je životni vijek panela duži od 25 godina s efikasnošću od 80%- 85%. Kod solarnih panela najnovijih tehnologija efikasnost je 100% i nakon 25 godina rada.

 • Gdje se priključuje solarna elektrana?

  Solarna elektrana priključuje se na Vašu instalaciju u najbliži razvodni ormar na „fidovku“.

 • Može li se solarna elektrana postaviti na pomoćni objekt?

  Da, solarna elektrana može se postaviti na pomoćni objekt ako je on u skladu s zakonom o gradnji (dozvole o gradnji ili drugi upravni akt o gradnji).

 • Koja je orijentacija i nagib krova najbolja za montažu solarnih panela?

  Najbolja orijentacija krova je prema jugu s nagibom krova (ili podkonstrukcije) od 30%.

 • Trebaju li se solarni paneli uzemljiti?

  Da, obavezno.

 • Koliko prostora je potrebno za montažu invertera i dodatnih ormara s osiguračima?

  Zavisno o proizvođaču invertera i AC odnosno DC ormara – približno oko 130 cm (širina) x 100 cm (visina) x 30 cm (dubina)

 • Kada se solarna elektrana pušta u rad?

  Solarna elektrana može se pustiti u rad tek kad se od HEP ODS-a dobije Potvrda o trajnom pogonu.

Nazovite nas